Her også fra styret i Losseforbundet, med Markus Enoksen og flere andre Hammerfestinger.