Styret i Losseforbundet fagforening i 1960 med noen kjente navn som Erling Jørgensen, Wilmar Pedersen, Aksel Wahl,
Asbjørn Amundsen, Trygve Jensen m. fl