Ikke mange har et slikt bilde av byen vår, dette har jeg tatt 80 meter over bakken ute på Melkøya i en heiskran, på lovlig vis selvsagt.

Foto : Goggen Hansen