Ikke særlig pent er det heller i hagene til sykehusboligene, men det er vel innsparing her også, legelønningene skal jo stige.