Fullt så pent er det ikke i Sørøygata, men her er det vann og kloakk som skiftes ut som i store deler av Hammerfest for tiden.
Dette er ting som må gjøres, så får vi bare håpe at det ikke er noen andre etater som har glemt og legge ned sine kabler eller rør.