Meget stilig å se guttemusikken i Hammerfest fra 1951/52 med mange kjente navn.
Øverst fra venstre finner vi bl.a. Knut Iversen, Einar Henriksen, Hans Kristian Hermansen, Edvard Johnsen, Claus Johnsen,
Ole Johan Valle, Bjørnar Carlsen, Kaare Challa Johansen, Ole J.Feddersen og Hans Fredrik Pedersen.
I neste rekke finner vi bl.a. Kurt Lunga, Svein Milch, Kjell Bartholsen, Arne Heimen, Terje Bjerring, Alf Paulsen, Trygve Kivijervi,
Tore Haugen, Kjell Åge Hansen, Stein Larsson, Harald Moe og Svein Rasmussen. Foran står bl.a. Åsmund "Gelle" Hansen, Kaj Hansen,
Ivar Løkke, Josef Nilsen, Bjørn Storaas, Gunnar Iversen, Trond Engstad, Reidar Altmann, Jan Bjørn Mortensen,
Tore Paulsen, Stein Tore Hansen, Jens Berg Hansen, Ole Johan Johansen og Frank Olsen