Søndagstur i Hammerfest, så dukker dette motivet opp som jeg syntes er ok, under taket på kulturhuset.