Gamle Nordstjernen forlater Hammerfest mot sør, i sterk kontrast til gasstankeren ved kai på Melkøya.