Diverse rasjoneringskort fra 1944 til og med 1952

Her vekkes nok mange minner fra den eldre garde