Full lossing av en fraktbåt rett etter krigen, litt av et fysisk arbeid de hadde.