a
Engstad butikken i Sjøgata slik vi husker den før den ble solgt i 1975 til Sparebanken og etterpå ombygd.
Det var Maurits og Odd Engstad som hadde herreekviperingen.
Til venstre for inngangen i midten drev Einar Engstad Glassmagasinet.