b
Her kommer fire bilder fra butikken innvendig slik vi husker den.