img496
Fest for guttemusikken i gamle dager, de som er på bildet er fra venstre,
Trond Engstad, "Gelle" Hansen, Tore Stein Johansen, Arne Moe i midten, Arne Heimen, Reidar Altmann
og Kjell Heggelund.