img500
Gerd Waaktaar, mor til Pål i AHA og fru Olsen
( hun bodde i Strandgata omtrent bak hvor Ivar Johansen hadde butikk.)