img512
Guttemusikken med sin første egne fane i Hammerfest, skaffet til veie av Guttemusikkens venner.
Første fanebærer var en meget stolt Odd Engstad, her ved Knudsen brakka på torvet.