Aud Kvalvik
Bente Larsen fra Skiveien
Bente Larsen og Helen Jensen
Brita Knudsen
Gunn
Helen Jensen
Idrettsveien ungene
Kirsten Østvik
Konfirmasjon
Olsen
Tante Inger
Tostrup
Unger
Unni
geir
gmf05799
gmf05802
gmf05807
gmf05810
gmf05816
gmf05825
gmf05826
gmf05830
gmf05831