page 1 of 2 Next

111 17 Mai ca 1962 17 mai 1974 17 mai Hammerfest tidlig 50 tall Begravelse Bestefar Fredrik Forberg
Fest på Husmorstua i gamle dager Fjordtun Gunnar og Guri Fjordtun skole avgangsklasse 1957 Fredrik Forberg Fri Gro og Ivar
HMF 17 mai 1969 HMF 17 mai 1969 2 HMF 17 mai 1969 3 Hammerfest Skole og Ungdomskorps ca 1971 Hammerfest Skolekorps  17 mai 1970 Hammerfest Skolekorps 17 mai 1970 2
Hammerfest Skolekorps 17mai 1970 Hammerfest havn MTB besøk tidlig 70 tall Hammerfest havn tidlig 70 tall Hammerfest havn tidlig 70 tall II Hammerfest havn tidlig 70 tall III Hammerfest havn tidlig 70 tall IIII
Hammerfest havn tidlig 70 tall IIIII Internatet Ivar Forberg Klassefest på Husmorstua 2 klasse realskolen Lensmann Lomaas med årets første laks tidlig 1970 tall Marinen og Sykepleierskolen 17 mai 1969
Ole Johan Valle bakgrunn foran Svartfjellhytta på 60 tallet Queen Elisabeth II på tur tidlig 70 tall Queen Elisabeth II utenfor fuglenesodden tidlig 70 tall Rundveien 3 Rødrussen 17 mai 1968 utenfor Hauans as Sip Svartfjellhytta 1970