Takk til Harald og Unn Rigmor Moe som lånte meg bildene fra deres gamle familiealbum.
Fra tiden med Haralds mamma og pappa ( Hanny og Haakon ) og frem til nyere tid.
Trykk på bildet for neste

page 1 of 4 Next

bAAB bAAC bAAD bAAE bAAF bAAG
bAAH bAAI bAAJ bAAK bAAL bAAM
bAAN bAAO bAAP bAAQ bAAR bAAS
bAAT bAAU bAAV bAAW bAAX bAAY
bAAZ bABA bABB bABC bABD bABE
bABF bABG bABH bABI bABJ bABK