Jeg må takke Liv Helene Henriksen Skilbrei som har lånt meg disse flotte bildene etter hennes far Sigurd Henriksen fra den tiden han arbeidet på Findus og tok slike flotte bilder.

page 1 of 7 Next

aAAB aAAC aAAD aAAE aAAF aAAG
aAAH aAAI aAAJ aAAK aAAL aAAM
aAAN aAAO aAAP aAAQ aAAR aAAS
aAAT aAAU aAAV aAAW aAAX aAAY
aAAZ aABA aABB aABC aABD aABE
aABF aABG aABH aABI aABJ aABK