Anton Kalland har tatt dette flotte bilde av Hammerfest sentrum i år 1900, sjekk den flåten i havnen.