Og dette nesten identiske bilde har Alrik Einan tatt av Hammerfest sentrum i 1894.