Hammerfest andre permanente sykehus.Sykehuset ble tatt i bruk 1855 – 1889. I 1905 eiet tømmermann Chr. Josefsen huset.
Urmaker Rasmussen var en av leieboerne. Huset ble senere ”Larsen’s café”