Etter krigen var det rasjonering på nesten alt
her på sykler.