Her på vanlig skotøy, det hadde vært morsomt å fått
tilbakemelding fra noen som fikk disse anvisningene