Utjevningskort for mel og brød.
Det er ikke i dag vi hadde klart dette.