For de som drev med dyr var det også restriksjoner