Og dette er fra medaljeutdelingen, og som dere ser er det stor glede.
Fra v/ Tor Arne, Richard, Petter.B, Svein, Benedikte, Eirik, Tobias, Petter.T, Henrik, Ingrid, Marcus og Emil.
Så får vi bare følge med om vi i Hammerfest får en ny Knut Arne Iversen som var Finnmarks beste handball spiller.