Her også et bilde av Steins fotballag, og bakerst fra venstre er :
Reidar Albrigtsen, Arne J. Larsen, ? Mauno, Terje B. Hansen, Bjørn Mehus.
Midt: Elias Olsen, Erling Jensen, Odd Hansen.
Foran: Roald Henriksen, Steinar Andersen, Kjell Planting.