Bedriftsfotball på Hammerfest stadion en gang på 80 tallet.
Bakerst fra v: Tom Roger Larsen, Thor Aron Simonsen, Torry Holmgren, Goggen Hansen, Inge Kristensen, Hugo Pettersen
Midten fra v.: Svein Kåsereff, Kurt Nilsen, Ronny Fjær, Jan Petter Olsen, John Olaf ”Joffa” Johansen
Liggende: Keeper Trond "Såpa" Fjær.
Denne finalen for bedriftslag gikk på gressbanen mot Hamburg Kikkers og Taxi vant hele 10 - 0.