Klassebilder og klassetreff
Copyright Goggen Hansen
09.07.2010

goggen@goggen.net

Home Next

Trykk på bildet for og gå videre til neste

x009

Klassetreff på Turistua med disse flotte ungdommene som gikk ut av folkeskolen for 50 år siden.

Bak fra venstre: Per Sture Hansen (skjult), Toril Grasdal (Sætermo), Elisabeth Bredesen (Orten),
Helge Jæger, Laila Simonsen, Eivind Høydahl, Karl Edvard (Boje) Tronstad, Einar Knudsen,
Gunder Olsen, Sverre Øystein Pedersen, Viggo Bøe

Foran fra venstre:
Kirsten Emberland (Johansen), Eva Stina Valen, Toril Eliassen, Arnulf Hauan, , Annie Dahle (Jensen),
Per (Pelle) Ruud, Bente Josefsen (Hansen), Eva Bugge Hansen, Inger Elisabeth Nilsen (Jacobsen),
Torild Borch (Magnussen), Wenche Kristiansen (Hansen), Liv-Gully Juliussen (Larsen), Turid Mortensen (Lorentzen),
Karin M. Heggelund (Johansen), Elisabeth Fredriksen (Pedersen), Kristian Olaussen, Stig Nilsen, Frank Mauno, Frank Holm.

Foto: Goggen Hansen