Previous Home Next

x016

Fra venstre bak: Per Arne Johnsen, Tor Hansen, Thyra Halvorsen, Kjell Ivar Moe og Sigmund Hansen
Fra 3 rekke : Arve Sandberg, Inger Iversen, Tone Hansen (Sevaldsen),
Gunn Olsen (Hansen) Kari Jensen (Tessem), Gerd Andreassen og Kjell Halvard Paulsen.
Fra 2 rekke: Jorunn Lande (Svebakk), Lisbeth Tørseth Hansen, Bjørg Drotninghaug, Heidi Larssen,
Tove Knobloch, Ragna Anne Iversen og Mette Nordvik.
Første rekke: Knut Haugen, Odd Aleksandersen, Fridtjof Andersen, Hugo Nilsen og Cato Helstrøm