abc12

Edward Schumacher med sønnesønn Rolf S. og svigersønn Torleif Iversen , som var drosjeeier i Hammerfest i mange år.