abc13

Edward Schumacher med døtre og de to første oldebarna.
Fra venstre: Ann, Jenny, Gro, Edward, Solveig, Magnhild og Dagny.