abc14

Besøk fra Amerika.
Fra venstre: Sofie Schumacher med datteren Dagny, som var gift med Iversen. Edward Schumacher, hans søster
Anna og hennes ektemann Anton fra USA.