abc17

Edvard Schumacher, som etablerte og drev E.A. Shumachers rørleggerforreting i Hammerfest.
Den ble etter hvert ført videre til sønnene Adolf og Bjarne,
og til sist overtatt av sønnensønn Harald S.