abc5

Stolte skijenter fra Hammerfest i 1960.
Wenche og søsteren Greta Schumacher.
Slike skinnluer var meget populære på den tiden.