1920
Unger oppe ved Storsvingen rundt 1927. Med b.la Bernhard Hansen, Gerd Nordhus, Emil Iversen, Kristian Johansen, Astor Engedal,