a020
Brannen i Skiveien 28 desember, heldigvis ingen personskader.